Hạt Điều Rang Muối

Hạt điều rang muối Bình Phước 250G Hạt điều rang muối Bình Phước 250G

Số lượng: 1 hộp - 250gr

Thời gian sử dụng: 1 năm

Giá: 75.000 VNĐ

Phí vận chuyển: Tùy từng nơi

Chi tiết
Hạt Điều Rang Muối Bình Phước 500G Hạt Điều Rang Muối Bình Phước 500G

Số lượng: 1 hộp - 500gr

Thời gian sử dụng: 1 năm

Giá: 145.000 VNĐ

Phí vận chuyển: Tùy từng nơi

Chi tiết
Hạt Điều Rang Muối Bình Phước 1 Kg Hạt Điều Rang Muối Bình Phước 1 Kg

Số lượng: 2 Hộp - 500gr

Thời gian sử dụng: 1 năm

Giá: 285.000 VNĐ

Phí vận chuyển: Tùy từng nơi

Chi tiết